Sebastià Esteban Gurdulich
Advocat col·legiat a l’ICAB núm. 30.622
Traductor jurídic
info@estebangurdulich.com

BLOG

Articles i notícies

De qui és la paraula?

Segons Michel de Montaigne “la paraula és meitat de qui la pronuncia, meitat de qui l’escolta”, la qual cosa vol dir que, en bona mesura, un cop exterioritzem una idea o pensament a través de

Llegir més »

Què és la traducció jurídica?

La traducció jurídica és la traducció de textos legals, és a dir, de tota classe de documents de contingut jurídic, d’un idioma (llengua de partida) a un altre (llengua d’arribada). Els textos jurídics a traduir

Llegir més »

Traducció jurídica: per a què?

La traducció jurídica, com hem dit al post anterior, és la traducció de textos legals d’un idioma a un altre. El motiu pel qual és necessària la traducció pot ser de diversa índole. Vegem-ho. Moltes

Llegir més »

Traducció jurídica o traducció jurada?

La traducció jurídica i la traducció jurada són conceptes diferents, si bé no estant gaire allunyats l’un de l’altre, i com que les paraules “jurídica” i “jurada” són semblants en català o castellà (cosa que

Llegir més »