Sebastià Esteban Gurdulich
Advocat col·legiat a l’ICAB núm. 30.622
Traductor jurídic
info@estebangurdulich.com

BLOG

Articles i notícies

Què és la traducció jurídica?

La traducció jurídica és la traducció de textos legals, és a dir, de tota classe de documents de contingut jurídic, d’un idioma (llengua de partida) a un altre (llengua d’arribada). Els textos jurídics a traduir

Llegir més »

Traducció jurídica: per a què?

La traducció jurídica, com hem dit al post anterior, és la traducció de textos legals d’un idioma a un altre. El motiu pel qual és necessària la traducció pot ser de diversa índole. Vegem-ho. Moltes

Llegir més »

Traducció jurídica o traducció jurada?

La traducció jurídica i la traducció jurada són conceptes diferents, si bé no estant gaire allunyats l’un de l’altre, i com que les paraules “jurídica” i “jurada” són semblants en català o castellà (cosa que

Llegir més »