Sebastià Esteban Gurdulich
Advocat col·legiat a l’ICAB núm. 30.622
Traductor jurídic
info@estebangurdulich.com

QUI SOC

Advocat, traductor jurídic i politòleg, durant la meva trajectòria professional de més de quinze anys he treballat tant al sector públic com privat, en entorns internacionals i amb diferents tipus de clients, nacionals i estrangers.
qui soc

Com a advocat he exercit tant el dret mercantil i d’empresa com el dret públic, amb una clara orientació internacional en ambdós casos, i amb la visió i experiència que em donen el fet d’haver treballat tant en despatxos d’advocats com en multinacionals del sector gran consum i a l’administració pública, a la Generalitat de Catalunya.

Com a gestor de projectes d’inversió, a Invest in Catalonia-ACCIÓ, he assessorat empreses estrangeres en la seva implantació a Catalunya, en cerca de finançament, incentius, localització, legal, estratègia empresarial, cerca de socis i en la defensa dels seus interessos davant les administracions públiques competents (advocacy i lobbi).

Les meves llengües habituals de treball són el català, el castellà i l’anglès, i en aquest idioma he cursat un Màster en Dret de la Unió Europea pel prestigiós King’s College London.

El meu expertise legal com a advocat i la meva formació i experiència en la traducció de textos legals són el meu fet diferencial com a traductor jurídic, i això em permet oferir un servei de traduccions jurídiques especialitzades en totes les branques del dret, donant com a resultat una traducció precisa, fidel i acurada, i la possibilitat d’oferir un servei opcional i complementari  d’assessorament legal sobre la matèria traduïda.

Gràcies a la meva formació, experiència professional i interessos personals, també tradueixo textos de disciplines com les ciències econòmiques, empresarials i socials, en totes les combinacions possibles entre l’anglès, el català i el castellà.

Com a advocat i traductor jurídic puc oferir un servei de traducció jurídica fidel i acurat, incorporant tots els matisos, precisions i tecnicismes del dret, amb el màxim rigor propi de la disciplina jurídica”.

La formació constant és un dels meus valors, com demostra la meva trajectòria acadèmica:

  • Llicenciat en Dret per la Universitat Pompeu Fabra – 2003
  • Llicenciat en Ciències Polítiques i de l’Administració per la Universitat Oberta de Catalunya – 2013
  • Diploma de Postgrau en Traducció Jurídica per la Universitat Autònoma de Barcelona – 2008
  • Màster en Dret Internacional dels Negocis per ESADE – 2009
  • Màster en Dret de la UE pel King’s College London – 2019

Actualment, a més, tinc el plaer d’exercir la docència universitària com a professor col·laborador en els Estudis de Dret i Ciència Política de la Universitat Oberta de Catalunya, impartint l’assignatura Dret Públic.

Ètica, rigor i formació constant són els valors que conformen el meu compromís cap als meus clients, per cobrir les seves necessitats de la manera que millor s’adapti als seus interessos.

Amb aquest bagatge i la meva passió pel dret, la traducció i el contacte amb les persones, a ESTEBAN GURDULICH Translations & Legal ofereixo un servei rigorós, professional i a mida, per fer créixer el vostre negoci i assolir els vostres reptes professionals. Aquest és el meu compromís i la meva dedicació.