Sebastià Esteban Gurdulich
Advocat col·legiat a l’ICAB núm. 30.622
Traductor jurídic
info@estebangurdulich.com

SUPORT PROFESSIONAL EN ANGLÈS

Projectes i clients que tinguin l’anglès com a llengua de treball.

Per a Advocats, Organitzacions i Administracions públiques.

El servei de suport professional en anglès està pensat per donar recolzament a professionals i entitats que tinguin projectes que s’hagin de gestionar en anglès – o català o castellà per a empreses de fora – o clients amb els quals hagin de fer servir l’anglès com a llengua de relació i treball.

Està pensat especialment per als següents professionals o entitats:

 • Advocats en exercici
 • Despatxos professionals
 • Gestories
 • Notaries
 • Empreses
 • Entitats públiques i privades
 • Administracions públiques

Us ofereixo la possibilitat de ser el vostre partner en la gestió diària del vostre projecte o client que requereixi l’ús de l’anglès, d’acord amb les vostres necessitats i requeriments, per tal que pugueu captar més clients, ampliar la vostra cartera de serveis o cobrir una necessitat puntual.

Els serveis concrets inclouen, entre d’altres, els següents:

 • Assistència a reunions amb clients i tercers
 • Seguiment del projecte i tasques a realitzar
 • Assessorament i assistència sobre tràmits i expedients
 • Traducció de textos i documentació
 • Revisió de documentació
 • Redacció i preparació de textos legals
 • I, en general, tot allò que sigui necessari per gestionar el projecte o prestar el servei al vostre client.
 • En anglès – i català o castellà.

Si necessiteu suport en anglès, o voleu ampliar la vostra cartera de clients oferint els vostres serveis també en aquest idioma, poseu-vos en contacte amb mi, mitjançant un correu electrònic o a través de l’apartat de CONTACTE, sense cap compromís per part vostra, per tal d’avaluar la vostra necessitat i vies de col·laboració  i trobar la solució que millor s’adapti als vostres interessos.