Què és la traducció jurídica?

La traducció jurídica és la traducció de textos legals, és a dir, de tota classe de documents de contingut jurídic, d’un idioma (llengua de partida) a un altre (llengua d’arribada).

Els textos jurídics a traduir poden incloure totes les branques del dret: dret mercantil, dret civil, dret administratiu, dret constitucional, dret internacional, dret de la Unió Europea, etc. I els tipus de documents, també. Des de convenis i contractes, fins a testaments, actes notarials, informes jurídics, legislació, articles acadèmics sobre dret, etc.

Una nota important de la traducció de textos legals és la seva complexitat, ja que no només es tracta d’un vocabulari altament tècnic, sinó que aquest vocabulari s’inscriu dins un sistema propi, l’ordenament jurídic, que té les seves pròpies regles de funcionament, que són conegudes pels seus especialistes, els juristes, persones titulades en Dret.

En la traducció jurídica, doncs, una paraula no és només un mer vocable que es tradueix d’un idioma a un altre, sinó que es tracta d’un concepte jurídic d’un determinat ordenament jurídic – l’ordenament de la llengua de partida – que, en ser traduït, ha de ser entenedor en un altre ordenament jurídic – el de la llengua d’arribada.

Així, s’ha de tenir especial cura a l’hora de triar les paraules correctes en fer la traducció del text jurídic en qüestió, ja que no només juga el fet lingüístic, sinó també la vessant jurídica, ja que hem de fer que el text original tingui tot el sentit en la llengua a la qual el traduïm, i també en l’ordenament jurídic en el qual el text ha de tenir eficàcia.

És per aquest motiu que la traducció jurídica requereix tant d’un coneixement dels idiomes involucrats en la traducció, com de la disciplina jurídica, en la qual els seus especialistes són els juristes.

Un advocat, per tant, amb coneixements jurídics i formació en traducció, estarà especialment format i preparat per fer una traducció fidel i acurada, tant des del punt de vista lingüístic com jurídic, aportant seguretat i valor al document traduït.

En propers posts continuarem aprofundint sobre la traducció jurídica i les seves àrees d’especialitat. Esperem que aquest post us hagi agradat. Gràcies per llegir!