Traducció jurídica o traducció jurada?

La traducció jurídica i la traducció jurada són conceptes diferents, si bé no estant gaire allunyats l’un de l’altre, i com que les paraules “jurídica” i “jurada” són semblants en català o castellà (cosa que no passa en el cas de l’anglès), de vegades es genera certa confusió sobre què signifiquen, i es solen confondre. Vegem de què es tracta.

Com ja vam dir al post 1, la traducció jurídica és la traducció d’un document de caire legal, d’un idioma a un altre. I la seva necessitat, com vam veure al post 2, és diversa. Poden haver-hi diverses causes que portin a una persona, institució, administració pública, despatx d’advocats, etc., a demanar la traducció d’un document jurídic.

La traducció jurada, per la seva banda, és tota traducció (sigui jurídica o d’una altra especialització) que ha estat “jurada” per un traductor degudament habilitat per instàncies oficials. Aquest traductor jurat, en realitzar la traducció, li dona una certa oficialitat, ja que està revestit de les facultats que li atorga l’òrgan o institució habilitant (en el cas d’Espanya, el Ministeri d’Afers Exteriors, Unió Europa i Cooperació). La traducció, des del punt de vista tècnic, no presenta cap especificitat que si hagués estat realitzada per un traductor que no sigui traductor jurat, però, en canvi, té aquest “segell” que li atorga el fet d’haver estat jurada.

I per què és necessari, doncs, en determinats casos, que la traducció sigui jurada? Doncs normalment per presentar-la davant instàncies oficials, que de vegades poden demanar que la traducció hagi estat jurada per un traductor jurat.

Així, per exemple, per inscriure determinats documents a registres públics o per tal que un document estranger, redactat en un altre idioma, tingui plens efectes en un altre país, serà necessari traduir aquest document i que la traducció sigui jurada. Un acta de matrimoni, l’escriptura de constitució d’una societat, o una sentència estrangera, serien tres exemples de documents que poden necessitar d’una traducció jurada.

En molts altres casos, però, serà suficient amb una traducció jurídica, sense necessitat de que sigui jurada.

Esperem haver aportat el nostre granet de sorra per fer més entenedors aquests dos conceptes. I les seves diferències. Si teniu algun dubte, ens podeu contactar a través del nostre correu electrònic, i estarem encantats de respondre-us.

Com sempre, moltes gràcies per llegir-nos, i fins el proper post!