Sebastià Esteban Gurdulich
Advocat col·legiat a l’ICAB núm. 30.622
Traductor jurídic
info@estebangurdulich.com

altres traduccions

Traducció de textos en Ciències econòmiques, empresarials i socials.

Inclou la traducció de tot tipus de  textos de diversos àmbits de les ciències econòmiques, empresarials i socials, com ara l’economia, el comerç internacional, la ciència política, el màrqueting, les humanitats, el turisme, l’ecologia i el medi ambient, etc.

Amb la meva experiència professional en l’àmbit del dret, la traducció de textos legals, la gestió de projectes d’inversió o el comerç exterior, entre d’altres,  i la meva formació acadèmica en Dret i en Ciències Polítiques, puc oferir un servei de traducció acurat, rigorós i especialitzat de textos que s’emmarquen en l’àmbit de les ciències econòmiques, empresarials i socials, que requereixen d’un coneixement ampli i especialitzat sobre aquestes matèries.

Els àmbits concrets inclouen, entre d’altres, els següents:

 • Economia
 • Comerç internacional
 • Empresa
 • Màrqueting
 • Ciència política
 • Relacions internacionals
 • Sociologia
 • Humanitats
 • Història i geografia
 • Demografia i etnografia
 • Societat
 • Turisme
 • Ecologia i medi ambient
 • Noves tecnologies
 • Qualsevol altra disciplina o temàtica relacionada amb les ciències econòmiques, empresarials i socials.

Aquest servei inclou la traducció de tota mena de textos, presentacions, díptics, informes, articles acadèmics, articles periodístics, assaigs, pàgines web, catàlegs de productes, portafolis de serveis, notes de premsa, cartes de presentació, CVs, etc.