Sebastià Esteban Gurdulich
Advocat col·legiat a l’ICAB núm. 30.622
Traductor jurídic
info@estebangurdulich.com

AVÍS LEGAL

D’acord amb allò establert a l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, informem els usuaris d’aquesta pàgina web de les nostres dades:

Titular del domini: Sebastià Esteban Gurdulich

NIF: 47719988W

Domicili: Josep Maria de Sagarra 91, 1er, 08402 Granollers (Barcelona)

Adreça electrònica: esteban@icab.cat

Lloc web: www.estebangurdulich.com

CONDICIONS D’ÚS DE LA PÀGINA WEB

Els Usuaris són responsables per l’accés i ús correcte de la present pàgina web, d’acord amb la legalitat vigent, espanyola, de la Unió Europea i internacional, respectant en tot moment la bona fe, la moral i els bons costums, i abstenint-se de fer un ús il·lític, lesiu o perjudicial respecte de drets i interessos de tercers, observant i respectant les presents condicions d’ús. En cas d’incompliment, els Usuaris hauran de respondre per qualsevol dany o perjudici causat, d’acord amb allò establert en cada cas per la normativa que resulti d’aplicació.

EXCLUSIÓ DE RESPONSABILITATS

Sebastià Esteban Gurdulich, com a titular del domini web, queda exempt de qualsevol responsabilitat derivada d’un mal ús de la present pàgina web per part dels Usuaris, i de qualsevol dany o perjudici que aquest ús pugui ocasionar als Usuaris o a tercers, i, així mateix, queda exempt de qualsevol responsabilitat derivada d’una interrupció del servei, error de connexió, falta de disponibilitat o deficiències en l’accés a internet, i per interrupcions de xarxa.

De la mateixa manera, Sebastià Esteban Gurdulich queda exempt de qualsevol responsabilitat derivada dels continguts enllaçats (links) a webs terceres, ja que des de la present pàgina web no podem controlar aquestes webs enllaçades ni els seus continguts. En tot cas, si els Usuaris detecten que algun d’aquests continguts enllaçats són o poden ser considerats contraris a la legislació espanyola, de la Unió Europea o internacional, a la moral o l’ordre públic, pot informar-nos i procedirem a la seva immediata retirada.

PROPIETAT INTELECTUAL I INDUSTRIAL

La present pàgina web, incloent-hi, a títol enunciatiu i no limitatiu, textos, imatges, disseny gràfic, estructura de navegació, informació, continguts, logotips, etc., són propietat única i exclusivament de Sebastià Esteban Gurdulich.

Correspon, per tant, a Sebastià Esteban Gurdulich, l’exercici en exclusiva dels drets de propietat intel·lectual i industrial reconeguts per la legislació vigent d’aplicació, quedant prohibit, en conseqüència, l’ús, reproducció total o parcial, distribució o comunicació pública, sense la prèvia autorització per escrit del seu titular.

JURISDICCIÓ I LEGISLACIÓ APLICABLE

Per a la resolució de qualsevol controvèrsia dimanat de l’ús de la present pàgina web, les activitats que s’hi desenvolupen i les presents condicions d’ús, seran competents els Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona, Espanya, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, essent aplicable la legislació espanyola vigent en cada moment.