Sebastià Esteban Gurdulich
Advocat col·legiat a l’ICAB núm. 30.622
Traductor jurídic
info@estebangurdulich.com

TRADUCCIONS JURÍDIQUES

Traducció de textos legals

Traduccions jurades

Assessorament jurídic sobre la matèria traduïda

La traducció de textos legals requereix d’un sòlid coneixement de la llengua de partida i d’arribada i d’una formació i experiència contrastades en dret, disciplina complexa que dominen els seus especialistes, els juristes – persones formades en dret – entre els quals, els advocats, juristes que exerceixen el dret en el seu dia a dia professional.

Conèixer els matisos i la definició precisa de cada concepte legal i la posició que ocupa dins l’ordenament jurídic és quelcom imprescindible per fer una correcta traducció de textos legals, que transmeti de forma fidel el seu veritable significat en dret. 

Aquesta és una tasca que pot desenvolupar de la millor manera un professional que sigui alhora expert en dret i en traducció jurídica.

Com a advocat i traductor jurídic puc oferir un servei de traducció jurídica fidel i acurat, que incorpori tots els matisos, precisions i tecnicismes propis del dret, triant les paraules adequades i l’equivalent jurídic idoni i precís per tal que el text traduït tingui tot el sentit des del punt de vista lingüístic i jurídic, amb el màxim rigor propi de la disciplina jurídica.

A ESTEBAN GURDULICH Translations & Legal ofereixo els serveis de traducció jurídica, traducció jurídica+ i traducció jurada:

Traducció jurídica

És la traducció de tota mena de textos legals, entre els quals:

 • Contractes civils i mercantils
 • Contractes administratius
 • Convenis de col·laboració empresarial
 • Convenis administratius
 • Memoràndums d’entesa (“memorandums of understanding”).
 • Resolucions de l’administració
 • Legislació autonòmica, estatal i de la Unió Europea
 • Tractats i acords internacionals
 • Sentències judicials nacionals i estrangeres
 • Dictàmens jurídics
 • Testaments
 • Actes notarials
 • Escriptures
 • Articles acadèmics
 • Etc.

Traducció jurídica +

A més de la traducció del text legal en qüestió, la traducció jurídica+ incorpora l’assessorament legal sobre les implicacions i conseqüències de la situació jurídica que hi ha al darrera del text traduït.

Es tracta d’un servei opcional i a mida de les vostres necessitats, que s’hi incorpora com a complement a la traducció jurídica, aportant  valor, seguretat i confiança per entendre i comprendre millor la qüestió jurídica que hi ha com a rerefons. És un servei plus que incorpora alhora els serveis de traducció i d’assessorament legal. 

Traducció jurada

És la traducció de qualsevol mena de textos que ha estat jurada per un traductor i intèrpret acreditat pel Ministeri d’Afers Exteriors, per presentar davant d’instàncies oficials. Si necessiteu que la vostra traducció sigui jurada, també us ofereixo aquest servei.